Omgaan met Plankenkoorts

“Omgaan met plankenkoorts” leert om bij eigen gewaarwordingen en gevoelens stil te staan en hun mogelijke betekenis te achterhalen. Rosenberg ziet alle gevoelens immers als signalen van onze behoeftes. Bewust worden en erkenning geven aan wat we voelen en nodig hebben, geeft vaak opluchting en een fysieke ontspanning. Hierdoor komt energie vrij die opnieuw kan stromen. Het haalt ons weg uit het verstand en vermindert negatieve gedachten. Plankenkoorts krijgt op deze manier geen kans om uit te groeien tot een vervelend obstakel.

Basis

In de basisreeks ligt de nadruk in de eerste plaats op het goed leren kennen van het concept en het inoefenen van de verschillende stappen. Je bent als deelnemer volledig vrij of je dit binnen deze sessies wil toepassen op je performance. Mocht dit je geruststellen, je hoeft het podium niet op. Dit is trouwens een uitgangspunt: niets moet, alles kan. Je bent zelf verantwoordelijk voor de weg die je aflegt. Wij zorgen voor een zorgzame begeleiding met veel aandacht voor jouw gevoelens en behoeftes.

Programma:

 • algemene informatie over Verbindende (Geweldloze) Communicatie
 • de verschillende bouwstenen van het proces van zelfempathie nl.
  • waarneming,
  • gevoel,
  • behoefte,
  • verzoek
 • “stay & play” versus “fight or flight”
 • opmerkzaamheid
 • doorlopen van het stappenplan

Verdieping

Voor wie zich verder wil bekwamen in het concept.

Programma:

 • verdere uitdieping, exploratie en oefenen van de bouwstenen
  • waarneming,
  • gevoel,
  • behoefte,
  • verzoek
 • doorlopen van het stappenplan
 • stilstaan bij eigen ervaringen, bij wat lukt en bij wat moeilijk is
 • leren van elkaar
 • spelen voor elkaar voor diegenen die dit wensen
 • voorbereiden van presentatie, optreden, les of examen voor diegenen die dit wensen

Mieke vertelt hoe dit aanbod ontstaan is:

“In mijn enthousiasme over Geweldloze of Verbindende Communicatie, zette ik een experiment op in samenwerking met de SAMWD van Turnhout. Uitgangspunt was de vraag of hetgeen ik ontdekt had, ook waardevol en helpend kon zijn voor anderen . Ik was verrast door de hoge opkomst voor de infosessies. Blijkbaar een thema dat leeft. Het viel op dat het de deelnemers deugd deed om hun ervaringen met plankenkoorts te kunnen uitwisselen en delen. Na uitleg over de nieuwe aanpak, schreven 24 volwassen leerlingen zich in voor de basisopleiding (drie sessie van 3u). De reacties waren unaniem positief en veelbelovend.

Op vraag van enkele deelnemers heb ik een verdiepingscursus georganiseerd nl. zes wekelijkse bijeenkomsten. Anderen kozen ervoor zich individueel te laten begeleiden om hun examen aan de academie voor te bereiden.

Enkele reacties na afloop:

Ik kan negatieve en oordelende gedachten beter laten passeren. Ik ben me veel bewuster geworden van mijn automatische gedachtenpatronen. Ik verlies minder van mijn mogelijkheden als ik moet optreden.Ik ben milder geworden tegenover mezelf. Ik kan mijn gevoelens beter toelaten en onder ogen zien. Ik heb veel minder last van angst vooraf. Ik kan actiever met opmerkingen van anderen aan de slag, ze slaan me minder uit mijn lood en doen me minder verlammen. Ik heb meer plezier als ik speel voor anderen. Ik heb geleerd mijn bibberende vingers te accepteren  en als dat lukt verdwijnt de bibber als bij wonder. Het algemeen welzijn van mezelf en contacten met anderen zijn opmerkelijk verbeterd. Het heeft niet alleen invloed op mijn musiceren maar ook op mijn relaties met anderen.”